Swedish Insurance
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
2000 kr/må
ungefärligt pris*
2000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
Lägst pris
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
1000 kr/må
ungefärligt pris*
1000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
1000 kr/må
ungefärligt pris*
1000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
1000 kr/må
ungefärligt pris*
1000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
500 kr/må
ungefärligt pris*
500kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
3000 kr/må
ungefärligt pris*
3000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
5000 kr/må
ungefärligt pris*
5000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
1000 kr/må
ungefärligt pris*
1000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
2000 kr/må
ungefärligt pris*
2000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
2000 kr/må
ungefärligt pris*
2000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
3000 kr/må
ungefärligt pris*
3000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
5000 kr/må
ungefärligt pris*
5000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
500 kr/må
ungefärligt pris*
500kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
2000 kr/må
ungefärligt pris*
2000kr/
ungefärligt pris*
 BÄST I TEST (4,7 av 5)
 365 dagar självriskperiod
 Hög veterinärvårds ersättning
Innehål - Hel
Trafik
Trafikolycksfall
Krishjälp efter trafikolycka
Stöld och inbrott
Brand
Glas
Räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk
Plåt och lackskador
Vagnskada
Självrisker
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr
Brand1 500 kr
Glas1 500 kr
Maskinskada*1 500 kr/5 000 kr
Räddning1 500 kr
RättsskyddRättsskydd 20% - lägst 1 500kr
Allrisk1 500 kr
Plåt och lackskador (vagnskador)Vald självrisk - Minst 3 500kr
Tillägg
Hyrbil
Assistant
Självriskskydd
Trafikolycksfall
Allrisk
Djurkollision
Ung förare